Skip links

Satış İçin Finans

Bütçe, bilanço ve gelir tablosu

Kıymetli evraklar

Risk analizi ve teminatlar

Karlılık

Maliyet ve giderlerin standartlarla kıyaslanması

Eğitim Süresi: 1 Gün