Skip links

Satışta Sözsüz İletişim

Etkili beden dili kullanımı

Kazandıran imajınız

Müşterilerin beden dillerini okuma, etkili dinleme ve iletişimde uyum

Müşterilere doğru mesajlar verme

Eğitim Süresi: Yarım Gün