Skip links

Gölge Müşteri

Gölge müşteri çalışması nedir?

Gölge Müşteri çalışmaları, müşterilerimizin kendi satış noktalarında vermekte olduğu hizmet ve kalite standartlarının gerçek müşteriler ile denetlenmesi ve raporlanması esasına dayanan çalışmalardır.

Neden gölge müşteri?

Firma tarafından oluşturulmuş hizmet ve kalite standartlarının satış noktalarında ne ölçüde uygulandığının tespiti için

Firma tarafından belirlenen satış, müşteriye yaklaşım ve ürün bilgilendirme standartlarına ne kadar uyulduğunu test etmek için

Verilen iç – dış eğitimlerin uygulanma düzeyini ölçmek için

Mağaza hizmetlerinin daha etkin, daha verimli ve tüketicilerin ihtiyaçlarına hizmet verebilir şekilde düzenlenmesi konusunda aksiyon alınabilir stratejilerin geliştirilmesi için

Uygulamaların etkinliğini artırmak için

Fiziksel koşulların gelişimi için

Hizmet kalitesini artırmak için

Çalışanlarınızın performansını değerlendirmek ve gelişimlerini artırmak için

Gölge müşteri çalışması nasıl uygulanır?

Müşteri kitlesine uygun gerçek ve bu alanda eğitimli müşterilerle uygulanır.

Satış noktalarınız için gölge müşteri değerlendirme kriterleri Prowest tarafından önerilir ve ihtiyaca göre geliştirilir.

Çalışma, alanında uzman, deneyimli ekibimiz ve bölge yöneticilerimiz kontrolünde yönetilir.

Sonuçlar sayısal verilerle ifade edilir ve raporlanır.